Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11♦
1. 1.daļas 1.uzd. Peldēšanas nosacījumi (2015) 1♦
2. 1.daļas 2.uzd. Vidējais ātrums (2015) 1♦
3. 1.daļas 3.,4., 5.uzd. Kustība (2015) 4♦
4. 1.daļas 6.,7.uzd. Spēki (2015) 2♦
5. 1.daļas 8.uzd. Strāvas stiprums (2015) 1♦
6. 1.daļas 9.,10.uzd. Kinētiskā un potenciālā enerģija (2015) 2♦