Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. 2.daļas 1.uzd. Hipotēze, mainīgie lielumi (2015) 2♦
2. 2.daļas 2.uzd. Automašīnas kustība (2015) 2♦
3. 2.daļas 3.uzd. Sastiepuma spēks (2015) 2♦
4. 2.daļas 5.uzd. Elektriskais slēgums (2015) 2♦
5. 2.daļas 6.uzd. Elektriskā ķēde (2015) 2♦