Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. 1.daļas 11.,12.,13.uzd. Jēdzieni (2015) 3♦
2. 1.daļas 14.,15.uzd. Elektrostatiskais spēks, strāvas stiprums (2015) 2♦
3. 1.daļas 16.uzd. Absolūtā un relatīvā kļūda (2015) 2♦
4. 1.daļas 17.,18.uzd. Elektriskās shēmas izvēle (2015) 2♦
5. 1.daļas 19.uzd. Elektrodrošība (2015) 1♦
6. 1.daļas 20.,21.uzd. Mērvienības, indukcijas strāva (2015) 2♦