Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. 1.daļas 1.uzd Vektoriāli lielumi 1♦
2. 1.daļas 2.uzd Vienmērīgi paātrinātas kustības grafiki 1♦
3. 1.daļas 3.uzd Slīpā plakne 1♦
4. 1.daļas 5.uzd Enerģijas nezūdamības likums 1♦
5. 1.daļas 6.uzd Gāzes spiediena maiņa 1♦
6. 1.daļas 7.uzd Gāzu fizikālās īpašības 1♦
7. 1.daļas 8.uzd Siltuma plūsma 1♦
8. 1.daļas 9.uzd Izohorisks process 1♦
9. 1.daļas 10.uzd Temperatūras izmaiņas dažādās skalās 1♦
10. 1.daļas 4.uzd Atsperes potenciālā enerģija 1♦