Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. 2.daļas 1.uzd Impulss 2♦
2. 2.daļas 2.uzd Ideālas gāzes stāvokļa maiņa 2♦
3. 2.daļas 3.uzd Mērinstrumenti 2♦
4. 2.daļas 4.uzd Svārstību grafiks 2♦
5. 2.daļas 5.uzd Hipotēzes uzstādīšana 2♦
6. 2.daļas 6.uzd Darbs elektriskajā laukā 2♦