Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. 1.daļas 11.uzd Fāzu pāreja 1♦
2. 1.daļas 12.uzd Elektrostatiskās parādības 1♦
3. 1.daļas 13.uzd Elektroskopi 1♦
4. 1.daļas 14.uzd Oma likums 1♦
5. 1.daļas 15.uzd Ampērmetra un voltmetra slēgums ķēdē 1♦
6. 1.daļas 16.uzd Mērvienības 1♦
7. 1.daļas 17.uzd Pētnieciskais darbs 1♦
8. 1.daļas 18.uzd Fizikas vēsture 1♦
9. Temperatūras mērīšana 1♦
10. 1.daļas 20.uzd Maiņsprieguma ķēdes elementi 1♦