Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. 1.daļas 21.uzd Gaismas laušana 1♦
2. 1.daļas 22.uzd Ģeometriskā optika 1♦
3. 1.daļas 23.uzd Viļņu īpašības 1♦
4. 1.daļas 24.uzd Daļiņas noteikšana pēc nolieces virziena 1♦
5. 1.daļas 25.uzd Fotoefekts 1♦
6. 1.daļas 26.uzd Saules sistēma 1♦
7. 1.daļas 27.uzd Spēki, kas darbojas atoma kodolā 1♦
8. 1.daļas 28.uzd Eksperimentāli iegūta grafika analīze 1♦
9. 1.daļas 29.uzd Zinātnieka atpazīšana 1♦
10. 1.daļas 30.uzd Spektrālanalīzes pielietojums 1♦