Uzdevums:

1p.
Iepazīsties ar doto informāciju! Cilvēku asinsgrupa ir atkarīga no A un B tipa antigēnu klātbūtnes eritrocītos. Antigēnu veidošanos nosaka gēns I, kuram ir trīs alēles: \(\mathrm{I^A}\), \(\mathrm{I^B}\) un \(\mathrm{I^0}\). Alēle \(\mathrm{I^0}\) ir recesīva attiecībā pret \(\mathrm{I^A}\), \(\mathrm{I^B}\), bet alēles \(\mathrm{I^A}\) un \(\mathrm{I^B}\) ir savstarpēji kodominantas – izpaužas abas vienlaicīgi. Asinsgrupu iedzimšanas likumsakarības parādītas tabulā.
 
Asinsgrupas
0
A
B
AB
Iespējamie genotipi
\(\mathrm{I^0}\mathrm{I^0}\)
\(\mathrm{I^A}\mathrm{I^A}\)
 
\(\mathrm{I^0}\mathrm{I^A}\) 
\(\mathrm{I^B}\mathrm{I^B}\)
 
\(\mathrm{I^0}\mathrm{I^B}\)
\(\mathrm{I^A}\mathrm{I^B}\)
 
Ģimenē ir divas meitas un viens dēls. Vienai meitai ir 0 asinsgrupa, otrai meitai – A, bet dēlam – AB asinsgrupa. Zināms, ka mātes mātei ir A asinsgrupa, bet mātes tēvam – B asinsgrupa. Par tēva vecāku asinsgrupām nekas nav zināms. Kādas asinsgrupas ir vecākiem?
 
Atrisini uzdevumu, norādot ciltskokam atbilstošos genotipus!
 

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: