Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. 1. daļa, 16. uzd. Rezerves vielas. 1♦
2. 1. daļa, 17. uzd. ATP veidošanās vieta 1♦
3. 1. daļa, 18. uzd. DNS dubultošanās. 1♦
4. 1. daļa, 19. uzd. Mejoze. 1♦
5. 1. daļa, 20. uzd. Monohibrīdā krustošana. 1♦
6. 1. daļa, 21. uzd. Zieda uzbūve. 1♦
7. 1. daļa, 22. uzd. Barošanās veids. 1♦
8. 1. daļa, 23. uzd. Atvārsnīšu izmaiņas. 1♦
9. 1. daļa, 24. uzd. Mazais asinsrites loks. 1♦
10. 1. daļa, 25. uzd. Sinapse. 1♦
11. 1. daļa, 26. uzd. Augu hormoni. 1♦
12. 1. daļa, 27. uzd. Bioloģijas zinātnes apakšnozares. 1♦
13. 1. daļa, 28. uzd. Insulīna iegūšana. 1♦
14. 1. daļa, 29. uzd. Bioloģijas apakšnozares. 1♦
15. 1. daļa, 30. uzd. Biotehnoloģijas metodes. 1♦