Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. 1. daļa, 1. uzd. Ekosistēma. 1♦
2. 1. daļa, 2. uzd. Protistu valsts. 1♦
3. 1. daļa, 3. uzd. Diverģence. 1♦
4. 1. daļa, 4. uzd. Sugas kritēriji. 1♦
5. 1. daļa, 5. uzd. Ģintis. 1♦
6. 1. daļa, 6. uzd. Plēsēju un upuru populācijas. 1♦
7. 1. daļa, 7. uzd. Barošanās tīkls. 1♦
8. 1. daļa, 8. uzd. Tauriņziežu spēja saistīt slāpekli. 1♦
9. 1. daļa, 9. uzd. Populācija. 1♦
10. 1. daļa, 10. uzd. Savvaļas zālēdāju audzēšanas mērķis. 1♦
11. 1. daļa, 11. uzd. Siltumnīcas efekts. 1♦
12. 1. daļa, 12. uzd. Prokarioti un eikarioti. 1♦
13. 1. daļa, 13. uzd. Dzīvnieku šūnas organoīdu funkcijas. 1♦
14. 1. daļa, 14. uzd. Vielu transports. 1♦
15. 1. daļa, 15. uzd. Atvārsnītes. 1♦