Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

24♦
1. 2. daļa 1.uzd. Dzīvības organizācijas līmeņi. 2,5♦
2. 2.daļa 2. uzd. Putnu noteicējs. 2♦
3. 2. daļa 3.uzd. Gēnu terapijas etapi. 1♦
4. 2. daļa 4. uzd. Eksperimenta lielumi. 1♦
5. 2. daļa 5. uzd. Sugu daudzveidība Moricsalā. 1♦
6. 2. daļa 6. uzd. Dihibrīdā krustošana. 3♦
7. 2. daļa 7. uzd. Spraudeņu apsakņošana. 4,5♦
8. 2. daļa 8. uzd.Baktērija Helicobacter pilori. 3♦
9. 2. daļa 9. uzd. Ekoloģiskie faktori. 3♦
10. 2. daļa 10. uzd. Slāpekļa riņķojums. 3♦