Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Dihibrīdā krustošana 1♦
2. Monohibrīdā krustošana 1♦
3. Hemofīlijas iedzimšana 4♦
4. Dabiskā izlase 1♦