Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Augu un dzīvnieku šūnu atšķirības 1♦
2. Eritrocītu pielāgotība 1♦
3. Sugas ekoloģiskie kritēriji 1♦
4. Tauriņziežu simbioze 1♦
5. Dzīvības organizācijas līmeņi 1♦
6. Elpošanas kustības 1♦
7. Vīrusu, baktēriju, vienšūņu uzbūve 1♦
8. Augu ārējās pazīmes. 1♦
9. Ģenētiskās informācijas glabāšana 1♦
10. Dzīvnieku enerģijas iegūšanas veids 1♦