Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. Sugas ekoloģiskie kritēriji 1♦
2. Tauriņziežu simbioze 1♦
3. Barošanās ķēdes 1♦
4. Starpsugu attiecību veidi 2♦