Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

31♦
1. Listening. Gap-filling. 11♦
2. Listening. Multiple-choice. 10♦
3. Listening. Multiple-choice. 10♦