Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

30♦
1. Listening Task 1 (2013.g.) 12♦
2. Listening Task 2 (2013.g.) 10♦
3. Listening Task 3 (2013.g.) 8♦