Grūtības pakāpe:
00:50:00

Visi uzdevumi:

30♦
1. Reading Task 1 12♦
2. Reading Task 2 10♦
3. Reading Task 3 8♦