Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

40♦
1. Angļu valodas eksāmens 12. klasei 20♦
2. Angļu valodas eksāmens 12. klasei 10♦
3. Angļu valodas eksāmens 12. klasei 10♦