Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. 2. daļas 2. uzd. Paralelograms 4p.
2. 2. daļas 7. uzd. Taisnstūra paralēlskaldņa tilpums 6p.
3. 2. daļas 8. uzd. Attālumi 3p.