Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13♦
1. 2. daļas 2. uzd. Paralelograms 4♦
2. 2. daļas 7. uzd. Taisnstūra paralēlskaldņa tilpums 6♦
3. 2. daļas 8. uzd. Attālumi 3♦