Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. 1. daļas 1. uzd. Funkcijas 1♦
2. 1. daļas 2. uzd. Aritmētiskā progresija 1♦
3. 1. daļas 3. uzd. Ievilkta, apvilkta riņķa līnija 0♦
4. 1. daļas 4. uzd. Aksiālā simetrija 1♦
5. 1. daļas 5. uzd. Trijstūra eksistence 1♦
6. 1. daļas 6. uzd. Parabola 1♦
7. 1. daļas 7. uzd. Tabula 1♦
8. 1. daļas 8. uzd. Laukuma vienības 1♦
9. 1. daļas 9. uzd. Daļas definīcijas apgabals 1♦
10. 1. daļas 10. uzd. Kvadrātnevienādība 1♦
11. 1. daļas 11. uzd. Vidējais skaits 1♦
12. 1. daļas 12. uzd. Proporcija 1♦
13. 1. daļas 13. uzd. Kvadrātu starpības formula 1♦