Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. 1. daļas 1. uzd. Funkcijas 1p.
2. 1. daļas 2. uzd. Aritmētiskā progresija 1p.
3. 1. daļas 3. uzd. Ievilkta, apvilkta riņķa līnija 0p.
4. 1. daļas 4. uzd. Aksiālā simetrija 1p.
5. 1. daļas 5. uzd. Trijstūra eksistence 1p.
6. 1. daļas 6. uzd. Parabola 1p.
7. 1. daļas 7. uzd. Tabula 1p.
8. 1. daļas 8. uzd. Laukuma vienības 1p.
9. 1. daļas 9. uzd. Daļas definīcijas apgabals 1p.
10. 1. daļas 10. uzd. Kvadrātnevienādība 1p.
11. 1. daļas 11. uzd. Vidējais skaits 1p.
12. 1. daļas 12. uzd. Proporcija 1p.
13. 1. daļas 13. uzd. Kvadrātu starpības formula 1p.