Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18p.
1. 2. daļas 1.a) uzd. Vienādojums 4p.
2. 2. daļas 1.b) Skaitliska izteiksme 4p.
3. 2. daļas 1.c) Algebriskas daļas 3p.
4. 2. daļas 5. uzd. Nevienādību sistēma 7p.