Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. 2. daļas 1. uzd. a) Lineāra nevienādība (2015) 3♦
2. 2. daļas 1. uzd. b) Kvadrātvienādojums (2015) 4♦
3. 2. daļas 1. uzd. c) Algebrisku daļu saskaitīšana (2015) 3♦
4. 2. daļas 5. uzd. Vienādojums (2015) 5♦