Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

20♦
1. 1. daļas 1. ,2. uzd. Sakne un pakāpe (2015) 2♦
2. 1. daļas 3., 4., 5. uzd. Ģeometrija (2015) 3♦
3. 1. daļas 11. uzd. Progresija (2015) 1♦
4. 1. daļas 12. uzd. Negatīvs kāpinātājs (2015) 1♦
5. 1. daļas 13. uzd. Daļas saīsināšana (2015) 1♦
6. 1. daļas 14. uzd. Kombinatorika (2015) 1♦
7. 1. daļas 15. uzd. Izteikšana no formulas (2015) 1♦
8. 1. daļas 16. uzd. Varbūtību teorija (2015) 1♦
9. 1. daļas 17. uzd. Kvadrātnevienādība (2015) 1♦
10. 1. daļas 18. uzd. Decimāldaļas noapaļošana (2015) 1♦
11. 1. daļas 19. uzd. Izteiksmes vērtība (2015) 1♦
12. 1. daļas 20. uzd. Teksta uzdevums (2015) 1♦
13. 1. daļas 21. uzd. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī (2015) 1♦
14. 1. daļas 22. uzd. Simetrija (2015) 1♦
15. 1. daļas 23. uzd. Paralēlas taisnes krusto trešā taisne (2015) 2♦
16. 1. daļas 24. uzd. Funkcijas krustpunkts ar y asi (2015) 1♦