Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

21♦
1. 2. daļas 3. uzd. Kombinatorika un varbūtība. (2014) 4♦
2. 2. daļas 4. uzd. Kvadrātfunkcijas grafiks. (2014) 7♦
3. 2. daļas 5. uzd. Procenti teksta uzdevumā. (2014) 5♦
4. 2. daļas 7. uzd. Vienādojumu sistēma. (2014) 5♦