Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. 2. daļas 2. uzd. Rombs. Pitagora teorēma. (2014) 5♦
2. 2. daļas 6. uzd. Laukums un mērogs. (2014) 5♦
3. 2. daļas 8. uzd. Trijstūra eksistence. (2014) 2♦