Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. 2. daļas 1. uzd. Vienādojums. (2013) 4♦
2. 2. daļas 8. uzd. Teksta uzdevums. Metienu skaits. (2013) 4♦