Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. 1. daļas 11. uzd. Iekavas. (2013) 1♦
2. 1. daļas 12. uzd. Daļveida vienādojums. (2013) 1♦
3. 1. daļas 13. uzd. Aritmētiskā progresija. (2013) 1♦
4. 1. daļas 14. uzd. Līdzīgas saknes. (2013) 1♦
5. 1. daļas 15. uzd. Kvadrātsakne. (2013) 1♦
6. 1. daļas 16. uzd. Sakņu salīdzināšana. (2013) 1♦
7. 1. daļas 17. uzd. Saīsināšana. (2013) 1♦
8. 1. daļas 18. uzd. Statistika. (2013) 1♦
9. 1. daļas 19. uzd. Lineāra funkcija. (2013) 1♦
10. 1. daļas 20.uzd. Izteikšana no formulas. (2013) 1♦
11. 1. daļas 21. uzd. Pieskaru nogriežņi. (2013) 1♦
12. 1. daļas 22. uzd. Cilindra tilpums. (2013) 1♦
13. 1. daļas 23. uzd. Ceļš, laiks, ātrums. (2013) 1♦
14. 1. daļas 24. uzd. Grafika nolasīšana. (2013) 1♦
15. 1. daļas 25. uzd. Taisnes. (2013) 1♦