Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17♦
1. 2. daļas 3. uzd. Diagrammas un procenti. (2013) 3♦
2. 2. daļas 4. uzd. Kombinatorika un varbūtība. (2013) 4♦
3. 2. daļas 6. uzd. Kvadrātfunkcija. (2013) 5♦
4. 2. daļas 7. uzd. Nevienādību sistēma. (2013) 5♦