Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. 1. daļas 1.- 5. uzd. Apgalvojumu patiesums. (2013) 5♦
2. 1. daļas 6. uzd. Negatīvs kāpinātājs. (2013) 1♦
3. 1. daļas 7. uzd. Mēri. (2013) 1♦
4. 1. daļas 8. uzd. Pitagora teorēma. (2013) 1♦
5. 1. daļas 9. uzd. Proporcija. (2013) 1♦
6. 1. daļas 10. uzd. Trijstūru vienādība. (2013) 1♦