Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 6. uzd. Paralelograma leņķu lielumi. (2011) 1♦
2. 1. daļas 7. uzd. Nevienādības grafiskais attēls. (2011) 1♦
3. 1. daļas 8. uzd. Ievilktas un apvilktas riņķa līnijas centrs. (2011) 1♦
4. 1. daļas 9. uzd. Daudzuma aprēķināšana, ja zināma cena. (2011) 1♦
5. 1. daļas 10. uzd. Kvadrātsaknes vērtības robežas. (2011) 1♦