Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. 2. daļas 1.a) uzd. Kvadrātvienādojums. (2011) 3♦
2. 2. daļas 1.b) uzd. Nevienādības atrisināšana. (2011) 4♦
3. 2. daļas 3. uzd. Vienādojumu sistēma. (2011) 5♦