Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. 2. daļas 6. uzd. Lineāras funkcijas konstruēšana, simetrija. (2011) 2♦
2. 2. daļas 7. uzd. Teksta uzdevums par kustību. (2011) 7♦