Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 16. uzd. Kopīgais reizinātājs. (2011) 1♦
2. 1. daļas 17. uzd. Garuma mēri. (2011) 1♦
3. 1. daļas 18. uzd. Decimāldaļas noapaļošana. (2011) 1♦
4. 1. daļas 19. uzd. Daļas saīsināšana. (2011) 1♦
5. 1. daļas 20. uzd. Daļas definīcijas apgabals. (2011) 1♦