Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. 1. daļas 1. uzd. Lineāra vienādojuma sakne. (2011) 1♦
2. 1. daļas 2. uzd. Pitagora teorēma. (2011) 1♦
3. 1. daļas 3. uzd. Romba īpašības. (2011) 1♦
4. 1. daļas 4. uzd. Procenti no skaitļa. (2011) 1♦
5. 1. daļas 5. uzd. Ģeometriskā progresija. (2011) 1♦