Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13♦
1. Daļa no kvadrāta 1♦
2. Daļa no veselā 1♦
3. Daļa kā procenti 1♦
4. Viens skaitlis kā otra skaitļa daļa 1♦
5. Viss laukums, ja dota procentu vērtība 2♦
6. Pirkuma vērtība 7♦