Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11♦
1. 5.uzd. Daļas izteikšana ar procentiem 2♦
2. 6.uzd. Daļas teksta uzdevumā 2♦
3. 7.uzd. Procentu aprēķināšana 7♦