Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14♦
1. Trijstūra perimetrs 1♦
2. Datu nolasīšana. Ceļš 7♦
3. 7. uzd. Teksta uzdevums ar daļām 6♦