Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

12♦
1. 6.1. uzdevums. Masas aprēķināšana 10♦
2. 6.2. uzdevums. Cenu salīdzināšana 2♦