Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

21♦
1. 2.1. uzdevums. Laiks un cena 6♦
2. 2.2. uzdevums. Salīdzināšana ar aprēķiniem 7♦
3. 3. uzdevums. Mēri 8♦