Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

20♦
1. 1. uzd. 1.1. - 1.4. Tests 4♦
2. 1. uzd. 1.5. - 1.6. Teksta uzdevumi 2♦
3. 1. uzd. 1.7. - 1.8. Pulksteņa laiks 2♦
4. 2. uzd. Saistītais pieraksts I 4♦
5. 3. uzd. Saistītais pieraksts II 8♦