Teorija

Eksāmenu uzdevumi

1. Saistītais pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Saistītais pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Saistītais pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Saistītais pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Saistītais pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Saistītais pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Nezināmo aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
12. Nezināmo aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
13. Nezināmo aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
14. Nezināmo aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Mērvienības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. Mērvienības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. Mērvienības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
18. Mērvienības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
19. Mērvienības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
20. Mērvienības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
21. Teksta uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

8♦
22. Nogriežņi

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
23. Ceļš, laiks

Grūtības pakāpe: augsta

10♦

Testi

1. Saistītais pieraksts. Valsts ieskaite matemātikā 3. klasei.

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
2. Salīdzināšana. Valsts ieskaite matemātikā 3. klasei.

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Nezināmo aprēķināšana. Valsts ieskaite matemātikā 3. klasei.

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
4. Mērvienības

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
5. Teksta uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

14♦
6. Kustības uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦