Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

25♦
1. 1. daļas 1. uzd. Divu intervālu šķēlums. 1♦
2. 1. daļas 2. uzd. Korelācijas diagramma. 1♦
3. 1. daļas 3. uzd. Pakāpju pārveidojumi, saknes. 1♦
4. 1. daļas 4. uzd. Lieluma izteikšana no formulas. 1♦
5. 1. daļas 5. uzd. Vienādojuma sakņu pārbaude. 1♦
6. 1. daļas 6. uzd. Pagrieziena leņķa jēdziens. 1♦
7. 1. daļas 7. uzd. Nevienādības ar moduli attēlojums. 1♦
8. 1. daļas 8. uzd. Trig. nevien. atrisinājums vienības riņķī. 1♦
9. 1. daļas 9. uzd. Pakāpes funkcijas vērtību apgabals. 1♦
10. 1. daļas 10. uzd. Divplakņu kakta leņķis. 1♦
11. 1. daļas 11. uzd. Nosacījumam atbilstoši vektori. 1♦
12. 1. daļas 12. uzd. Matemātiskas informācijas pārveidošana vārdiskā, koord. pl. 1♦
13. 1. daļas 13. uzd. Nevienādības grafiska atrisināšana. 1♦
14. 1. daļas 14. uzd. Trigonometrisks pamatvienādojums. 1♦
15. 1. daļas 15. uzd. Vienādojums pēc substitūcijas. 1♦
16. 1.daļas 16. uzd. Informācijas ieguve no tabulas. 1♦
17. 1. daļas 17. uzd. Skaitļu normālformā reizināšana. 1♦
18. 1. daļas 18. uzd. Logaritmiskais pamatvienādojums. 1♦
19. 1. daļas 19. uzd. Grafiska vienādojuma sakņu skaita noteikšana. 1♦
20. 1. daļas 20. uzd. Cilindriskas cisternas tilpums. 1♦
21. 1. daļas 21. uzd. Iespējamo nogriežņu skaits (kombinatorika). 1♦
22. 1. daļas 22. uzd. Prizmas sānu virsmas laukums. 1♦
23. 1. daļas 23. uzd. Pagrieziena leņķa noteikšana. 1♦
24. 1. daļas 24. uzd. Trigonometriskās identitātes pielietošana. 1♦
25. 1. daļas 25. uzd. Rekurentas virknes locekļa aprēķināšana. 1♦