Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

7♦
1. 2. daļas 5. uzd. Lodes šķēlums ar plaknēm. 2♦
2. 2. daļas 6. uzd. Kombinatorika un varbūtību teorija. 2♦
3. 2. daļas 7.uzdevums Trigonometrija 3♦