Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Matemātika CE 2011, VISC jaunumi Par 2011.g. centralizētā eksāmena paraugu matemātikā. VISC ( Valsts Izglītības Satura Centra) jaunākā informācija.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Divu intervālu šķēlums. Citi vidēja 1♦ Nosaka divu skaitļu intervālu šķēlumu.
2. 1. daļas 2. uzd. Korelācijas diagramma. Citi vidēja 1♦ Nosaka dotajiem lielumiem atbilstošo korelācijas diagrammu.
3. 1. daļas 3. uzd. Pakāpju pārveidojumi, saknes. Citi vidēja 1♦ Pārveido pakāpi ar daļveida kāpinātāju par sakni.
4. 1. daļas 4. uzd. Lieluma izteikšana no formulas. Citi vidēja 1♦ Izsaka prasīto lielumu no formulas.
5. 1. daļas 5. uzd. Vienādojuma sakņu pārbaude. Citi vidēja 1♦ Zina, kas ir vienādojuma sakne.
6. 1. daļas 6. uzd. Pagrieziena leņķa jēdziens. Citi vidēja 1♦ Saprot jēdzienu pagrieziena leņķis.
7. 1. daļas 7. uzd. Nevienādības ar moduli attēlojums. Citi vidēja 1♦ Nosaka attēlojumu uz skaitļu ass nevienādībai ar moduli.
8. 1. daļas 8. uzd. Trig. nevien. atrisinājums vienības riņķī. Citi vidēja 1♦ Nosaka trigonometriskās nevienādības atrisinājumu vienības riņķī.
9. 1. daļas 9. uzd. Pakāpes funkcijas vērtību apgabals. Citi vidēja 1♦ Nosaka pakāpes funkcijas vērtību apgabalu.
10. 1. daļas 10. uzd. Divplakņu kakta leņķis. Citi vidēja 1♦ Nosaka zīmējumā divplakņu kakta leņķi.
11. 1. daļas 11. uzd. Nosacījumam atbilstoši vektori. Citi vidēja 1♦ Atpazīst nosacījumam atbilstošus vektorus.
12. 1. daļas 12. uzd. Matemātiskas informācijas pārveidošana vārdiskā, koord. pl. Citi vidēja 1♦ Pārveido ar matemātiskiem simboliem izteiktu informāciju vārdiskā. Koordinātu plakne.
13. 1. daļas 13. uzd. Nevienādības grafiska atrisināšana. Citi vidēja 1♦ Nosaka nevienādības atrisinājumu, izmantojot grafisko attēlu.
14. 1. daļas 14. uzd. Trigonometrisks pamatvienādojums. Citi vidēja 1♦ Nosaka trigonometriskā pamatvienādojuma saknes.
15. 1. daļas 15. uzd. Vienādojums pēc substitūcijas. Citi vidēja 1♦ Nosaka atbilstošo vienādojumu pēc jauna mainīgā ieviešanas.
16. 1.daļas 16. uzd. Informācijas ieguve no tabulas. Citi vidēja 1♦ Nosaka nepieciešamo informāciju no tabulas.
17. 1. daļas 17. uzd. Skaitļu normālformā reizināšana. Citi vidēja 1♦ Sareizina normālformā uzdotus skaitļus.
18. 1. daļas 18. uzd. Logaritmiskais pamatvienādojums. Citi vidēja 1♦ Atrisina logaritmisko pamatvienādojumu.
19. 1. daļas 19. uzd. Grafiska vienādojuma sakņu skaita noteikšana. Citi vidēja 1♦ Nosaka vienādojuma sakņu skaitu, izmantojot grafisko attēlu.
20. 1. daļas 20. uzd. Cilindriskas cisternas tilpums. Citi vidēja 3♦ Aprēķina tilpumu cilindriskas formas cisternai.
21. 1. daļas 21. uzd. Iespējamo nogriežņu skaits (kombinatorika). Citi vidēja 1♦ Nosaka iespējamo nogriežņu skaitu.
22. 1. daļas 22. uzd. Prizmas sānu virsmas laukums. Citi vidēja 1♦ Aprēķina prizmas sānu virsmas laukumu.
23. 1. daļas 23. uzd. Pagrieziena leņķa noteikšana. Citi vidēja 1♦ Nosaka pagrieziena leņķi.
24. 1. daļas 24. uzd. Trigonometriskās identitātes pielietošana. Citi vidēja 1♦ Lieto trigonometrisko identitāti
25. 1. daļas 25. uzd. Rekurentas virknes locekļa aprēķināšana. Citi vidēja 1♦ Aprēķina virknes locekli, ja virkne uzdota rekurenti.
26. 2. daļas 1. uzd. Prizmas diagonālšķēlums. Citi vidēja 2♦ Prizmas diagonālšķēlums (vērtēšanas kritēriji doti atrisinājuma soļos).
27. 2. daļas 2. uzd. Eksponentvienādojums. Citi vidēja 3♦ Eksponentvienādojums (vērtēšanas kritēriji doti atrisinājuma soļos).
28. 2. daļas 3. uzd. Daļveida nevienādība. Citi vidēja 3♦ Daļveida nevienādība (vērtēšanas kritēriji doti atrisinājuma soļos).
29. 2. daļas 4. uzd. Eksponentfunkcijas grafiks. Citi vidēja 2♦ Eksponentfunkcijas grafiks (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos) .
30. 2. daļas 5. uzd. Lodes šķēlums ar plaknēm. Citi vidēja 2♦ Lodes šķēlums ar plaknēm (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos).
31. 2. daļas 6. uzd. Kombinatorika un varbūtību teorija. Citi vidēja 4♦ Kombinatorika un varbūtību teorija.
32. 2. daļas 7.uzdevums Trigonometrija Citi vidēja 3♦ Trigonometrija (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos).
33. 2. daļas 8. uzd. Apgalvojuma patiesums. Citi vidēja 2♦ Apgalvojuma patiesums (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos).
34. 2. daļas 9. uzd. Šķēluma konstruēšana. Citi vidēja 1♦ Šķēluma konstruēšana (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos).
35. 2. daļas 10. uzd. Vienādojumu sistēma ar logaritmu. Citi vidēja 6♦ Vienādojumu sistēma ar logaritmu (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos).
36. 2. daļas 11. uzd. Piramīda. Citi vidēja 6♦ Piramīda (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos).
37. 3. daļas 1. uzd. Pētnieciskais uzdevums. Citi vidēja 4♦ Pētnieciskais uzdevums (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos).
38. 3. daļas 2. uzd. Nevienādību sistēma ar parametru. Citi vidēja 6♦ Nevienādību sistēma ar parametru.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2011. g. Matemātikas CE parauga 1. daļa 00:00:00 vidēja 25♦ Testa daļa visa kopā 1. - 25. uzdevums
2. 2011. g. Matemātikas CE parauga 1. daļa, 1. - 5. uzdevums 00:00:00 vidēja 5♦ Matemātikas CE 1.daļas 1. - 5. uzdevums (7 min)
3. 2011. g. Matemātikas CE parauga 1. daļa, 6. - 10. uzdevums 00:00:00 vidēja 5♦ Matemātikas CE 1.daļas 6. - 10. uzdevums (7 min)
4. 2011. g. Matemātikas CE parauga 1. daļa, 11. - 15. uzdevums 00:00:00 vidēja 5♦ Matemātikas CE 1.daļas 11. - 15. uzdevums (7 min)
5. 2011. g. Matemātikas CE parauga 1. daļa, 16. - 20. uzdevums 00:00:00 vidēja 5♦ Matemātikas CE 1.daļas 16. - 20. uzdevums (7 min)
6. 2011. g. Matemātikas CE parauga 1. daļa, 21. - 25. uzdevums 00:00:00 vidēja 5♦ Matemātikas CE 1.daļas 21. - 25. uzdevums (7 min)
7. 2011. g. Matemātikas CE parauga 2. daļa, 1. - 4. uzdevums 00:00:00 vidēja 8♦ Matemātikas CE 2. daļas 1. - 4. uzdevums (20 min)
8. 2011. g. Matemātikas CE parauga 2. daļa, 5. - 7. uzdevums 00:10:00 vidēja 7♦ Matemātikas CE 2. daļas 5. - 7. uzdevums (20 min)
9. 2011. g. Matemātikas CE parauga 2. daļa, 8. un 9. uzdevums 00:00:00 vidēja 4♦ Matemātikas CE 2. daļas 8. un 9. uzdevums (20 min)
10. 2011. g. Matemātikas CE parauga 2. daļa, 10. un 11. uzdevums 00:00:00 vidēja 7♦ Matemātikas CE 2. daļas 10. un 11. uzdevums (20 min)
11. 2011. g. Matemātikas CE parauga 3. daļa, 1. uzdevums 00:00:00 vidēja 4♦ Matemātikas CE 3. daļas 1. uzdevums (pētnieciskais uzdevums) (25 min)

Vēlies ātri un ērti sagatavoties Valsts pārbaudes darbiem un saprast, kā risināt uzdevumus?

Pieslēdz PROF:

  • iegūsti pieeju eksāmenu un diagnosticējošo darbu sadaļai.
  • uzzini pareizās atbildes visiem uzdevumiem;
  • iepazīsties ar katra uzdevuma risinājuma soļiem.


Pieslēgt PROF