Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Matemātika CE 2011, VISC jaunumi Par 2011.g. centralizētā eksāmena paraugu matemātikā. VISC ( Valsts Izglītības Satura Centra) jaunākā informācija.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Divu intervālu šķēlums. Citi vidēja 1p. Nosaka divu skaitļu intervālu šķēlumu.
2. 1. daļas 2. uzd. Korelācijas diagramma. Citi vidēja 1p. Nosaka dotajiem lielumiem atbilstošo korelācijas diagrammu.
3. 1. daļas 3. uzd. Pakāpju pārveidojumi, saknes. Citi vidēja 1p. Pārveido pakāpi ar daļveida kāpinātāju par sakni.
4. 1. daļas 4. uzd. Lieluma izteikšana no formulas. Citi vidēja 1p. Izsaka prasīto lielumu no formulas.
5. 1. daļas 5. uzd. Vienādojuma sakņu pārbaude. Citi vidēja 1p. Zina, kas ir vienādojuma sakne.
6. 1. daļas 6. uzd. Pagrieziena leņķa jēdziens. Citi vidēja 1p. Saprot jēdzienu pagrieziena leņķis.
7. 1. daļas 7. uzd. Nevienādības ar moduli attēlojums. Citi vidēja 1p. Nosaka attēlojumu uz skaitļu ass nevienādībai ar moduli.
8. 1. daļas 8. uzd. Trig. nevien. atrisinājums vienības riņķī. Citi vidēja 1p. Nosaka trigonometriskās nevienādības atrisinājumu vienības riņķī.
9. 1. daļas 9. uzd. Pakāpes funkcijas vērtību apgabals. Citi vidēja 1p. Nosaka pakāpes funkcijas vērtību apgabalu.
10. 1. daļas 10. uzd. Divplakņu kakta leņķis. Citi vidēja 1p. Nosaka zīmējumā divplakņu kakta leņķi.
11. 1. daļas 11. uzd. Nosacījumam atbilstoši vektori. Citi vidēja 1p. Atpazīst nosacījumam atbilstošus vektorus.
12. 1. daļas 12. uzd. Matemātiskas informācijas pārveidošana vārdiskā, koord. pl. Citi vidēja 1p. Pārveido ar matemātiskiem simboliem izteiktu informāciju vārdiskā. Koordinātu plakne.
13. 1. daļas 13. uzd. Nevienādības grafiska atrisināšana. Citi vidēja 1p. Nosaka nevienādības atrisinājumu, izmantojot grafisko attēlu.
14. 1. daļas 14. uzd. Trigonometrisks pamatvienādojums. Citi vidēja 1p. Nosaka trigonometriskā pamatvienādojuma saknes.
15. 1. daļas 15. uzd. Vienādojums pēc substitūcijas. Citi vidēja 1p. Nosaka atbilstošo vienādojumu pēc jauna mainīgā ieviešanas.
16. 1.daļas 16. uzd. Informācijas ieguve no tabulas. Citi vidēja 1p. Nosaka nepieciešamo informāciju no tabulas.
17. 1. daļas 17. uzd. Skaitļu normālformā reizināšana. Citi vidēja 1p. Sareizina normālformā uzdotus skaitļus.
18. 1. daļas 18. uzd. Logaritmiskais pamatvienādojums. Citi vidēja 1p. Atrisina logaritmisko pamatvienādojumu.
19. 1. daļas 19. uzd. Grafiska vienādojuma sakņu skaita noteikšana. Citi vidēja 1p. Nosaka vienādojuma sakņu skaitu, izmantojot grafisko attēlu.
20. 1. daļas 20. uzd. Cilindriskas cisternas tilpums. Citi vidēja 3p. Aprēķina tilpumu cilindriskas formas cisternai.
21. 1. daļas 21. uzd. Iespējamo nogriežņu skaits (kombinatorika). Citi vidēja 1p. Nosaka iespējamo nogriežņu skaitu.
22. 1. daļas 22. uzd. Prizmas sānu virsmas laukums. Citi vidēja 1p. Aprēķina prizmas sānu virsmas laukumu.
23. 1. daļas 23. uzd. Pagrieziena leņķa noteikšana. Citi vidēja 1p. Nosaka pagrieziena leņķi.
24. 1. daļas 24. uzd. Trigonometriskās identitātes pielietošana. Citi vidēja 1p. Lieto trigonometrisko identitāti
25. 1. daļas 25. uzd. Rekurentas virknes locekļa aprēķināšana. Citi vidēja 1p. Aprēķina virknes locekli, ja virkne uzdota rekurenti.
26. 2. daļas 1. uzd. Prizmas diagonālšķēlums. Citi vidēja 2p. Prizmas diagonālšķēlums (vērtēšanas kritēriji doti atrisinājuma soļos).
27. 2. daļas 2. uzd. Eksponentvienādojums. Citi vidēja 3p. Eksponentvienādojums (vērtēšanas kritēriji doti atrisinājuma soļos).
28. 2. daļas 3. uzd. Daļveida nevienādība. Citi vidēja 3p. Daļveida nevienādība (vērtēšanas kritēriji doti atrisinājuma soļos).
29. 2. daļas 4. uzd. Eksponentfunkcijas grafiks. Citi vidēja 2p. Eksponentfunkcijas grafiks (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos) .
30. 2. daļas 5. uzd. Lodes šķēlums ar plaknēm. Citi vidēja 2p. Lodes šķēlums ar plaknēm (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos).
31. 2. daļas 6. uzd. Kombinatorika un varbūtību teorija. Citi vidēja 4p. Kombinatorika un varbūtību teorija.
32. 2. daļas 7.uzdevums Trigonometrija Citi vidēja 3p. Trigonometrija (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos).
33. 2. daļas 8. uzd. Apgalvojuma patiesums. Citi vidēja 2p. Apgalvojuma patiesums (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos).
34. 2. daļas 9. uzd. Šķēluma konstruēšana. Citi vidēja 1p. Šķēluma konstruēšana (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos).
35. 2. daļas 10. uzd. Vienādojumu sistēma ar logaritmu. Citi vidēja 6p. Vienādojumu sistēma ar logaritmu (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos).
36. 2. daļas 11. uzd. Piramīda. Citi vidēja 6p. Piramīda (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos).
37. 3. daļas 1. uzd. Pētnieciskais uzdevums. Citi vidēja 4p. Pētnieciskais uzdevums (vērtēšanas kritēriji doti atbilžu soļos).
38. 3. daļas 2. uzd. Nevienādību sistēma ar parametru. Citi vidēja 6p. Nevienādību sistēma ar parametru.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2011. g. Matemātikas CE parauga 1. daļa 00:00:00 vidēja 25p. Testa daļa visa kopā 1. - 25. uzdevums
2. 2011. g. Matemātikas CE parauga 1. daļa, 1. - 5. uzdevums 00:00:00 vidēja 5p. Matemātikas CE 1.daļas 1. - 5. uzdevums (7 min)
3. 2011. g. Matemātikas CE parauga 1. daļa, 6. - 10. uzdevums 00:00:00 vidēja 5p. Matemātikas CE 1.daļas 6. - 10. uzdevums (7 min)
4. 2011. g. Matemātikas CE parauga 1. daļa, 11. - 15. uzdevums 00:00:00 vidēja 5p. Matemātikas CE 1.daļas 11. - 15. uzdevums (7 min)
5. 2011. g. Matemātikas CE parauga 1. daļa, 16. - 20. uzdevums 00:00:00 vidēja 5p. Matemātikas CE 1.daļas 16. - 20. uzdevums (7 min)
6. 2011. g. Matemātikas CE parauga 1. daļa, 21. - 25. uzdevums 00:00:00 vidēja 5p. Matemātikas CE 1.daļas 21. - 25. uzdevums (7 min)
7. 2011. g. Matemātikas CE parauga 2. daļa, 1. - 4. uzdevums 00:00:00 vidēja 8p. Matemātikas CE 2. daļas 1. - 4. uzdevums (20 min)
8. 2011. g. Matemātikas CE parauga 2. daļa, 5. - 7. uzdevums 00:10:00 vidēja 7p. Matemātikas CE 2. daļas 5. - 7. uzdevums (20 min)
9. 2011. g. Matemātikas CE parauga 2. daļa, 8. un 9. uzdevums 00:00:00 vidēja 4p. Matemātikas CE 2. daļas 8. un 9. uzdevums (20 min)
10. 2011. g. Matemātikas CE parauga 2. daļa, 10. un 11. uzdevums 00:00:00 vidēja 7p. Matemātikas CE 2. daļas 10. un 11. uzdevums (20 min)
11. 2011. g. Matemātikas CE parauga 3. daļa, 1. uzdevums 00:00:00 vidēja 4p. Matemātikas CE 3. daļas 1. uzdevums (pētnieciskais uzdevums) (25 min)

Vēlies ātri un ērti sagatavoties Valsts pārbaudes darbiem un saprast, kā risināt uzdevumus?

Pieslēdz PROF:

  • iegūsti pieeju eksāmenu un diagnosticējošo darbu sadaļai.
  • uzzini pareizās atbildes visiem uzdevumiem;
  • iepazīsties ar katra uzdevuma risinājuma soļiem.


Pieslēgt PROF