Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. 2. daļas 8. uzd. Kombinatorika 7♦
2. 2. daļas 10. uzd. Kustības teksta uzdevums 3♦