Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 1. uzd. Vienādojums ar 2 nezināmiem 1p.
2. 1. daļas 2. uzd. Apakškopa 1p.
3. 1. daļas 3. uzd. Eksponentfunkcija 1p.
4. 1. daļas 4. uzd. Logaritmiskā nevienādība 1p.
5. 1. daļas 5. uzd. Logaritmu summa 1p.
6. 1. daļas 6. uzd. Daļas saīsināšana 1p.
7. 1. daļas 7. uzd. Nevienādība 1p.
8. 1. daļas 8. uzd. Regulāra prizma 1p.
9. 1. daļas 9. uzd. Prizmas virsmas laukums 1p.
10. 1. daļas 10. uzd. Prizmā ievilkta lode 1p.