Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. 1. daļas 1. uzd. Vienādojums ar 2 nezināmiem 1♦
2. 1. daļas 2. uzd. Apakškopa 1♦
3. 1. daļas 3. uzd. Eksponentfunkcija 1♦
4. 1. daļas 4. uzd. Logaritmiskā nevienādība 1♦
5. 1. daļas 5. uzd. Logaritmu summa 1♦
6. 1. daļas 6. uzd. Daļas saīsināšana 1♦
7. 1. daļas 7. uzd. Nevienādība 1♦
8. 1. daļas 8. uzd. Regulāra prizma 1♦
9. 1. daļas 9. uzd. Prizmas virsmas laukums 1♦
10. 1. daļas 10. uzd. Prizmā ievilkta lode 1♦