Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

23p.
1. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība 3p.
2. 2. daļas 3. uzd. Logaritmiskais vienādojums 4p.
3. 2. daļas 4. uzd. Pakāpju pārveidojumi 4p.
4. 2. daļas 5. uzd. Eksponentfunkcija 7p.
5. 2. daļas 6. uzd. Trigonometriskais vienādojums 5p.