Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

23♦
1. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība 3♦
2. 2. daļas 3. uzd. Logaritmiskais vienādojums 4♦
3. 2. daļas 4. uzd. Pakāpju pārveidojumi 4♦
4. 2. daļas 5. uzd. Eksponentfunkcija 7♦
5. 2. daļas 6. uzd. Trigonometriskais vienādojums 5♦