Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13♦
1. 1. daļas 11. uzd. Trigonometrija 1♦
2. 1. daļas 12. uzd. Trigonometriskais pamatvienādojums 1♦
3. 1. daļas 13. uzd. Trigonometriskā pamatidentitāte 1♦
4. 1. daļas 14. uzd. Gadījuma notikumi 1♦
5. 1. daļas 15. uzd. Skaitļa normālforma 1♦
6. 1. daļas 16. uzd. Procenti 1♦
7. 1. daļas 17. uzd. Eksponentvienādojums 1♦
8. 1. daļas 19. uzd. Kvadrātnevienādība 1♦
9. 1. daļas 21. uzd. Pagrieziens 1♦
10. 1. daļas 22. uzd. Konuss 1♦
11. 1. daļas 23. uzd. Funkcijas pieaugums 1♦
12. 1. daļas 24. uzd. Funkcijas vērtība 1♦
13. 1. daļas 25. uzd. Venna diagramma 1♦