Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. 1. daļas 11. uzd. Trigonometrija 1p.
2. 1. daļas 12. uzd. Trigonometriskais pamatvienādojums 1p.
3. 1. daļas 13. uzd. Trigonometriskā pamatidentitāte 1p.
4. 1. daļas 14. uzd. Gadījuma notikumi 1p.
5. 1. daļas 15. uzd. Skaitļa normālforma 1p.
6. 1. daļas 16. uzd. Procenti 1p.
7. 1. daļas 17. uzd. Eksponentvienādojums 1p.
8. 1. daļas 19. uzd. Kvadrātnevienādība 1p.
9. 1. daļas 21. uzd. Pagrieziens 1p.
10. 1. daļas 22. uzd. Konuss 1p.
11. 1. daļas 23. uzd. Funkcijas pieaugums 1p.
12. 1. daļas 24. uzd. Funkcijas vērtība 1p.
13. 1. daļas 25. uzd. Venna diagramma 1p.