Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. 3. daļas 1. uzd. Izteiksmju salīdzināšana 5♦
2. 3. daļas 2. uzd. Pierādījums planimetrijā 5♦
3. 3. daļas 3. uzd. Virknes 5♦