Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. 3. daļas 1. uzd. Izteiksmju salīdzināšana 5p.
2. 3. daļas 2. uzd. Pierādījums planimetrijā 5p.
3. 3. daļas 3. uzd. Virknes 5p.