Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. 1. daļas 20. uzd. Vektora modulis (2015) 1♦
2. 1. daļas 21. uzd. Četrstūrī ievilkta riņķa līnija (2015) 1♦
3. 1. daļas 22. uzd. Leņķa noteikšana riņķī (2015) 1♦
4. 1. daļas 23. uzd. Statistika (2015) 1♦
5. 1. daļas 24. uzd. Grafika nolasīšana (2015) 1♦
6. 1. daļas 25. uzd. Procenti (2015) 1♦